Texter

Kolumner och kulturartiklar i DN klicka här:

Bildresultat för dagens nyheter bild

 Sommar i Sveriges Radio P1 (2016) klicka här:

Andra essäer och artiklar :

(ej publicerade på webben)

De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket

”Svensk rasforskning och den nazistiska världsbilden: Om rasbiologen Herman Lundborgs vänskap och utbyte med ledande rashygieniker i Nazityskland” i  De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket. Red. Sven Widmalm, Patrik Lundell och Maria Björkman. Arkiv förlag 2016.

”Svenska kyrkan och rasbiologin” i De historiska relationerna mellan svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi. Red Daniel Lindmark och Olle Sundström. Band 2. Artos och Norma bokförlag 2016.

Herman Lundborgs gåta” i Samer i ord och bild. Del 2. Texter samlade av Kajsa Andersson. Red. Kajsa Andersson. On line förlag 2016 (under utgivning).

Nachwort – Eine schwedische Perspektive, efterord om svensk rasforskning i  Gottessohn und Mutter Erde auf bronzezeitlichen Felsbildern: Herman Wirth und die völkische Symbolforschung (Zivilisationen & Geschichte / Civilizations & History / Civilisations & Histoire) av Luitgard Löw. Peter Lang edition 2016

Skansen 125. Fataburen 2016

”Moderna tider”, en essä om Skansen i framtiden, i Skansen 125. Nordiska museets och Skansens årsbok. Fataburen 2016. Red. Charlotte Ahnlund Berg & Anders Carlsson. Nordiska museets förlag 2016.

”Nationaldagen. En skapad svensk tradition” i antologin Sverige i tiden. Historier om ett levande land, utgiven av Historiska museet 2015.

”Innan Stockholm blev till – buddhan på Helgö” i Stockholm global stad. Samfundet St Eriks årsbok 2012

”Bilden av vikingen och vikingatiden” i Täby i Vikingatid. Täby hembygdsförening skrift nr 34, 2010

”Varför firar vi nationaldagen?” i Expo 15 år. Stiftelsen Expo 2010

”Om konsten att uppfinna sina förfäder” i Om kategoriseringar. Göteborgs stadsmuseum 2009

”Alla tiders vägar korsas vid Mälaren” förord till Sveriges Nationalatlas Stockholm Mälarregionen 2008

”Om att uppfinna den svenska nationalmyten.” i Allt om historia. Historielärarnas förening  2007:3

”Kungar och martyrer” i Brott och trakt. En kriminell resa genom Sverige. STFs årsbok 2007

”Birgitta Birgersdotter” i Europabilden av Birgitta. Östergötlands länsmuseum 2003

”Det lugna vattnet” i Berättarkonst. Fem tavlor, tjugo författare. Sveriges Radios förlag. 1998

Det obegripliga våldet. Forskare om ungdomar och våld. Källa 46. Forskningsrådsnämnden 1995. Redaktör och förord ”Jag läser i tidningen…”

Några nedslag i Sveriges äldsta historia. Rubicon 1995