Hem

Läs mer om Maja här.
Foto: Claes Gabrielson

Min nya bok Minnesbrunnen handlar om hur vårt sätt att minnas, av flera olika skäl, nu håller på att förändras.

Fem texter belyser teman som glömska, spårtydning och minnens återkomst. Det kan handla om det medeltida helgonet S:t Botvid, om antropologen Gustaf Retzius märkliga resa på den finska landsbygden, om trädgårdsväxternas och fotografins historia och arvet efter arbetarrörelsen.

Det pågår en kamp om minnen just nu. Vi lever med ett försåtligt men reellt hot, där kulturarv riskerar att kidnappas för politiska syften. Det gäller att vara på sin vakt. Se till att berättelserna om de minnen vi delar får förbli så komplexa och mångbottnade som de faktiskt är.

Läs mer om boken här.