Hem

Foto: Claes Gabrielson

Författare och filmare, skriver sakprosa om historia och gör historiska dokumentärfilmer.

Hedersdoktor vid Uppsala universitet och konstnärlig lektor i Bildproduktion vid Högskolan Dalarna, med kurser i historisk dokumentärfilm. 

Den 28 juli 2020, på Botvids dag, premiärvisas en ny historisk dokumentärfilm i kort format om det svenska helgonet St. Botvid.

Varför en film om Botvid? – läs här .

Se filmen här 

Enligt helgonlegenden är det 900 år sedan St. Botvid blev ihjälslagen. År 1120 levde han i en trakt som sen uppkallades efter honom, Botkyrka, alldeles intill E4:an söder om Stockholm.

I ett annat projekt arbetar Maja vidare med att forska och filma om den svenska rasbiologins historia, än en gång tillsammans med Claes Gabrielson. Den förra boken och filmen om chefen för Statens institut för rasbiologi, Herman Lundborg, kommer att få sin fortsättning i en berättelse om männen som ingick i det internationella nätverket för rashygien. I det arbetet är hon även knuten till Center for Nordic Studies vid universitet i Helsingfors.