Hem

Foto: Claes Gabrielson

Maja är författare och filmare, skriver sakprosa om historia och gör historiska dokumentärfilmer. 

Den nya boken är en lättsam, fritt och personligt skriven essäbok om kulturarv i Sverige. 

Maja är hedersdoktor vid Uppsala universitet och även konstnärlig lektor i Bildproduktion vid Högskolan Dalarna där hon har utformat en ny kurs ”Berätta med film om kulturarv och historia”. 

Ny bok ”Trådarna i väven” utkommer i slutet av april 2019. Läs mer

I nästa projekt arbetar Maja vidare med att forska och filma om den svenska rasbiologins historia, än en gång tillsammans med Claes Gabrielson. Den förra boken och filmen om chefen för Statens institut för rasbiologi, Herman Lundborg, kommer att få sin fortsättning i en berättelse om männen som ingick i det internationella nätverket för rashygien. I det arbetet är hon även knuten till Center for Nordic Studies vid universitet i Helsingfors.