Böcker

13067858_o_1

Käraste Herman

Ledaren för världens första statliga rasbiologiska institut 1922-35, läkaren och professorn Herman Lundborg i Uppsala, talade hotfullt om rasblandningens degenererande effekter men fick i hemlighet barn med en kvinna av ”fel typ” i Lappland. (2015)

 

13024363_o_3

Försvunnen värld

Den här boken slutar där många andra böcker om forntiden börjar. Arkeologer har upptäckt en blomstrande värld som funnits under årtusenden som för de allra flesta är okända, och som i äldre historieböcker beskrivits som tomma, avfolkade och ”försvunna”.

I samband med att E4 mellan Uppsala och Tierp fick en ny sträckning utfördes Sveriges i särklass största arkeologiska projekt. Där den nya motorvägen skulle byggas – längs en sträcka av åtta mil – blev marken först fingranskad av ett hundratal arkeologer. Med fotografier av Claes Gabrielson. (2011)

 

13044200_o_1

Det rena landet

Varför blev just Sverige en spetsnation inom rasforskningen i början av 1900-talet?

I en bred skildring som sträcker sig från romarriket under århundradena efter Kristi födelse till Sverige i skuggan av andra världskriget söker Maja Hagerman svaret på frågan. Fängslande, skrämmande – men också med inlevelse och humor – berättar hon om hur det gick till när svenska vetenskapsmän, konstnärer och författare skapade bilden av svenskarna som ett folk med unik härkomst. (2006)

 

5184091x_o_1

I miraklers tid

Följ med på en idéhistorisk resa in i några oväntade sammanhang kring våra allra äldsta hus, de medeltida kyrkorna som räknas i tusental över landet. En berättelse om den medeltida världsbilden och om hur kyrkorna ofta står egendomligt nära hedendomen, omgivna av gravhögar och runstenar.Med fotografier av Claes Gabrielson. (2003)

 

51836201_o_1

Tusenårsresan

Mitt ibland oss – i vår egen tid – finns rester av liv som tilldragit sig just här för mycket länge sedan. Spåren av den världen är också en del av vår värld och vår tid. Den som ger sig ut för att söka spåren efter de människor som levde här för tusen år sedan finner att resterna efter dem är spröda och flyktiga. Men det går att få syn på dem för den som försöker vara en skarpsynt och känslig iakttagare.

Följ med ut i landskap som ruvar på en tusenårig historia.Med utgångspunkt i ett personligt urval av platser och föremål närmar vi oss med skärpt blick de människor som levde här en gång.Med fotografier av Claes Gabrielson. (1999)

 

72635586_o_1

Spåren av kungens män

Omkring år 100 talas det ibland på runstenarna om personer som tillhört den speciella gruppen kungsmän i samhället. Vilka var dessa kungens män? Vilken kung tjänade de och hur såg det samhälle ut där de levde och verkade.

På senare år har det spröda kunskapsstoff som finns från skifet mellan vikingatid och medeltid börjat tolkas på nytt. Maja Hagerman målar utifrån de senaste rönen upp upp en bred panoramabild där människor och företeelser i ett dramatiskt skede i vår historia träder fram. Spåren av kungens män vann Augustpriset för fackböcker 1996.