Om boken ”Spåren av kungens män”

72635586_o_1

Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid.

Belönad med Augustpriset.

Finns även som ljudbok
med författarens egen uppläsning,

På senare år har det spröda kunskapsstoff som finns från skifet mellan vikingatid och medeltid börjat tolkas på nytt. Maja Hagerman målar utifrån de senaste rönen upp upp en bred panoramabild där människor och företeelser i ett dramatiskt skede i vår historia träder fram.OMKRING ÅR 1000 TALAS DET IBLAND på runstenarna om personer som tillhört den speciella gruppen kungsmän i samhället. De kallas för ”drängar” eller ”tegnar” och känns igen för att de bär en benämning som bara tycks ha använts för män i den kungliga hirden. Vilka var dessa kungens män? Vilken kung tjänade de och hur såg det samhälle ut där de levde och verkade.

Spåren av kungens män vann Augustpriset för fackböcker 1996, med motiveringen:

Maja Hagerman har på ett lysande sätt sammanfattat resultatet av ny forskning kring ett av de mest fascinerande skeden i vår tids historia: brytningen mellan hedendom och kristendom. Beskrivningen av hur kungens män kristnade Sverige är sammanvävd med enandet av landet. Hagerman gör ny kunskap tillgänglig en vederhäftig och fantasieggenade skildring av Sverige för tusen år sedan.”

Utgiven på förlaget Rabén Prisma (ingår i Norstedts) 1996.