Om boken ”Tusenårsresan”

     Mitt i bland oss – i vår egen tid – finns rester av liv som tilldragit sig just här för mycket länge sedan. Spåren av den världen är också en del av vår värld och vår tid.
      Den som ger sig ut för att söka spåren efter de människor som levde här för tusen år sedan finner att resterna efter dem är spröda och flyktiga. Men det går att få syn på dem för den som försöker vara en skarpsynt och känslig iakttagare.
    Följ med ut i landskap som ruvar på en tusenårig historia. Följ med in till små konstföremål som ligger gömda på museernas magasin. Med utgångspunkt i ett personligt urval av platser och föremål närmar vi oss med skärpt blick de människor som levde här en gång.
     Claes Gabrielssons fotografier leder betraktaren närmare och ger djup och tolkning åt seendet.Så skriver Maja Hagerman i förordet till sin nya bok. Tusenårsresan är en bok med fantasifulla iakttagelser i text och bild kring tusen år gamla spår av människor som levt en gång. 
      Boken föregicks av en serie på tre TV-program som producerades vid dokumentärredaktionen på SVT. Programmen sändes under november 1999 som en del av TV:s satsning inför millenieskiftet.

Mer om Tusenårsresan – en serie historiska dokumentärfilmer i SVT

Bildresultat för tusenårsresan bilder

Mer om fotograf Claes Gabrielson