utmärkelser

2016

Svenska Akademins biografipris

2015

Nominerad till Augustpriset

2012

Hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet

Maja Hagerman är vetenskapsjournalist och författare. Hon lyckas på ett närmast unikt sätt, ofta i nära samarbete med ny och ännu pågående forskning, med konststycket att skriva oerhört spännande och medryckande berättelser. Hennes nya bok Försvunnen värld (2011) är en enastående prestation, där hon bland annat behandlat rön framtagna av Uppsala universitets forskare. Men hon har också i en viktig bok skärskådat ideologiproduktionen kring germaner i vilken inte minst Uppsalaforskare spelade en mindre smickrande roll. Hon hedras nu för sitt i bästa mening kritiska förhållningssätt till humanistisk forskning och sin insats att popularisera densamma.

Disapriset  (populärvetenskapligt pris 25 000 kr)

Maja Hagerman tilldelas 2012 års Disapris för hennes framstående populärvetenskapliga författarskap. Med stor förmåga att språkligt vandra mellan det personliga och det med sakligt beskrivande levandegör hon vår historia och pekar på dess betydelse för oss som lever idag. Hennes förmåga att bemästra och kritiskt granska ett stort material för en bred läsekrets gör henne till en folkbildare i ordets allra bästa bemärkelse.

 

Svenska fornminnesföreningens Hildebrandpris (30 000 kr)

Maja Hagerman har förmågan att fängsla och nå nya läsargrupper. Hon greppar över en mycket lång tid av vår historia på ett unikt sätt.

 

Svenska Akademien, belöning ur akademiens egna medel (60 000)

 

Årets bok om svensk historia 2012  för boken Försvunnen värld.

 

2009

Sällskapet De nio, särskilt pris (75 000)

….fortsättning följer…